Ordförklaringar & Förkortningar

I en värld online och i en tidsera som har en ständig förändring. Förändras ord, uttryck och förkortningar hela tiden.

Här listas en del som kan vara bra att ha koll på.

 1. Responsiv – En webbplats som anpassar sig och ser bra ut på olika skärmstorlekar och enheter.
 2. Optimering – Processen att förbättra prestanda eller effektivitet, t.ex. sökmotoroptimering.
 3. Domän – En unik adress som identifierar en webbplats på internet.
 4. Webbhotell – En tjänst som tillhandahåller lagring och tillgänglighet för en webbplats på internet.
 5. Hashtag – Ett ord eller en fras som föregås av ett #-tecken och används för att kategorisera innehåll på sociala medier.
 6. Favicon – Den lilla ikonen som visas bredvid webbadressen i webbläsarfönstret eller fliken.

Förkortningar

 1. API – Application Programming Interface: Ett set av regler och protokoll som tillåter olika program att kommunicera med varandra.
 2. B2B – Business to Business: Affärsmodell där företag säljer produkter eller tjänster till andra företag.
 3. B2C – Business to Consumer: Affärsmodell där företag säljer produkter eller tjänster direkt till konsumenter.
 4. CPC – Cost Per Click: Kostnaden för varje klick på en annons.
 5. CRM – Customer Relationship Management: System och strategier för att hantera och interagera med kunder.
 6. CSS – Cascading Style Sheets: Språk som används för att styra utseendet och layouten på webbsidor.
 7. CTA – Call to Action: En uppmaning till besökare att utföra en önskad handling, som att klicka på en knapp eller länk.
 8. CTR – Click Through Rate: Procentandel av antalet personer som klickar på en annons i förhållande till antalet personer som ser den.
 9. FAQ – Frequently Asked Questions: Vanliga frågor och svar om en viss produkt, tjänst eller ämne.
 10. GA – Google Analytics: En webbanalysplattform som ger insikter om webbplatsens prestanda och användarbeteende.
 11. GIF – Graphics Interchange Format: Ett filformat som används för att skapa korta animerade bilder.
 12. HTML – HyperText Markup Language: Standardmärkspråket som används för att skapa webbsidor.
 13. HTTP – HyperText Transfer Protocol: Protokoll som används för att överföra data på webben.
 14. HTTPS – HyperText Transfer Protocol Secure: Säkrare version av HTTP som används för att kryptera dataöverföring.
 15. JPEG – Joint Photographic Experts Group: Ett populärt filformat för digitala bilder.
 16. JS – JavaScript: Ett programmeringsspråk som används för att skapa interaktivitet på webbsidor.
 17. KPI – Key Performance Indicator: Mått som används för att bedöma prestanda och framgång inom ett visst område.
 18. PHP – Hypertext Preprocessor: Ett skriptspråk som främst används för att skapa dynamiska webbsidor och webbutveckling.
 19. PNG – Portable Network Graphics: Ett bildfilformat som stöder genomskinlighet och hög komprimering utan förlust av bildkvalitet.
 20. ROI – Return on Investment: En måttstock för att mäta avkastningen på en investering.
 21. SEM – Search Engine Marketing: Marknadsföringsstrategier för att öka synligheten på sökmotorer, inklusive SEO och PPC.
 22. SEO – Sökmotoroptimering: Optimering av webbsidor för att ranka högre i sökmotorernas resultat.
 23. SERP – Search Engine Results Page: Sida med sökresultat som visas efter en sökning.
 24. SMM – Social Media Marketing: Marknadsföringsstrategier som använder sociala medieplattformar för att nå och engagera målgrupper.
 25. SoMe – Sociala Medier: Plattformar där användare kan dela och interagera med innehåll, t.ex. Facebook, TikTok och Instagram.
 26. SSL – Secure Sockets Layer: Protokoll för att säkra dataöverföring över internet.
 27. SVG – Scalable Vector Graphics: Ett bildfilformat baserat på vektorgrafik, vilket möjliggör skalning utan förlust av kvalitet.
 28. UI – User Interface: Användargränssnitt, det visuella och interaktiva delarna av en webbplats eller app.
 29. URL – Uniform Resource Locator: Webbadress som används för att ange en specifik resurs på internet.
 30. UX – User Experience: Användarupplevelse, hur användare interagerar med och upplever en webbplats.
 31. XML – Extensible Markup Language: Ett märkspråk som används för att strukturera och organisera data.